Skriveressursar

Write or Die

For deg som trenger tidsfrister, utrolig godt hjelpemiddel for skrivesprinter.

Written? Kitten!

Gir deg en katt for hvert hundrede ord du skriver

750 words

Denne nettsida utfordrer deg til å skrive 750 ord hver dag.

Writedeck – ha ordkriger der du ser hvor godt de andre ligger an
Photoprompts (tumblr) trenger du en ide til å skrive?

Writing prompts (tumblr) – flere ideer

Norsk karakterskjema

Et skjema du kan bruke for å videreutvikle karakterene du skriver om

Er ikkje 50 000 ord veldig kort for å vere ein roman? Her er ei liste over bøker som ligg i det sjiktet (engelsk)

Ei samleside for alle norske Wrimo-ar